Oferta

Oferta naszego biura obejmuje pełna obsługę księgową, podatkowa i kadrowo-płacowa firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Wśród szerokiego spektrum usług, które świadczymy znajdują się m.in.:

 •  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawa o rachunkowości,
 •  prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 •  prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT,
 •  sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT ,
 •  sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych),
 •  sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego,
 •  sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 •  bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzona działalnością gospodarczą,
 •  przygotowywanie wniosków o zwrot VAT od materiałów budowlanych,
 •  reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS,
 •  wyprowadzanie zaległości w księgowaniu,
 •  sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych,
 •  prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS,
 •  przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 •  prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych,
 •  sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne),
 •  doradztwo w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług :)

Polish English German